Latest Post

minecraft mod combo apk Cara Mabar Minecraft Via Apk Omlet Arcade Jarak Jauh DOKKAN BATTLE JP MOD MENU APK 4.12.0 Apk , Mod,Mod,Apk mod

[cc字幕]如何把APP打包轉成APK安裝檔,再也不怕雷更新以及app下架找不到的問題! bulli bai apk

你有沒有遇過下列幾種情況: 1.APP更新後變超雷 2.要換手機時某個好用的APP下架了無法安裝 3.原本免費的功能在更新後要收費了 如果可以把目前在用的APP打包轉換成APK安裝檔, 就不用擔心這個問題了! 即使Play商店把APP下架了, 你還是可以透過自己保存的APK檔, 去安裝你想要裝的那個APP! 那,到底怎麼做呢?這就是這部影片要教大家的了!Read More